Okiratfordítás

Közokiratok

születési anyakönyvi kivonatok
házassági anyakönyvi kivonatok
halotti anyakönyvi kivonatok
erkölcsi bizonyítványok
általános iskolai, középiskolai bizonyítványok, szakmunkás-bizonyítványok
egyetemi, főiskolai oklevelek, leckekönyvek
hagyatéki ügyiratok, közjegyzői okiratok
jogosítványok, bírósági iratok, ítéletek, szerződések, alapító okiratok, cégkivonatok, társasági szerződések
tulajdoni lapok
jegyzőkönyvek
beadványok
orvosi papírok, igazolások, látleletek stb.
rendőrségi vizsgálatok, egyéb hatósági iratok stb.

Okíratok fordítása
magánszemélyek számára

magán-, ill. üzleti levelezések stb. fordítása és a fordítás hitelesítése

1 normálsor ára (DIN sor – 55 leütés, a szóközt is beleértve)
születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonat és apostille esetében 0,90  €
más bizonyítvány 1,00 €
Orvosi látleletek, közjegyzői, hagyatéki okiratok, szerződések 1,20 €
A hitelesítés okiratonként 5,00 €
Minimális vállalási díj 25,00 €

A megbízás lebonyolítása

A fordítandó szöveget elhozhatja személyesen, elküldheti postán, vagy elektronikus formában (e-mailen, telefaxon, vagy lemezen).  Amennyiben közelben lakik, felhívjuk, ha kész a fordítás és elhozhatja személyesen. Egyéb esetben elküldjük e-mailen, faxon vagy levélben a számlát és az összeg átutalása után postán a fordítást.